/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Nevíte co s přebytky slámy, sena,
pilin, hoblin nebo jiné biomasy?

Máme pro Vás řešení!
Výrobní linky na pelety:

  • Linka na pelety Agro
  • Linka na pelety Agro Plus
  • Linka na pelety Wood
  • Linka na pelety Wood Plus
Výrobní linka na pelety Agro

Společnost ProPelety s.r.o. ve spolupráci s obchodními partnery
Vás zve na odborný bezplatný seminář na téma:

Lokání přidružená výroba pelet a jejich využití jako
KRMIVO, STELIVO, HNOJIVO nebo PALIVO

• efektivní zpracování suché nepotravinářské biomasy (seno, sláma, slupky, plevy, piliny, hobliny) a aspekty výroby pelet ze zemědělských přebytků a zbytků a jiných odpadů
• aktuální možnosti odbytu pelet pro spalovací technologie
• aktuální možnosti státní podpory na pořízení technologií pro výrobu a využití pelet v roce 2017

Seminář pelety image 1

Seminář pelety image 2

Seminář pelety image 3

Seminář pelety image 5

Seminář pelety image 4

ProPelety s.r.o.
Strojírenská 341/16
591 01 Žďár nad Sázavou

Seminář je určen pro:

střední zemědělce, pěstitele obilnin, olejnin a travin, zástupce zemědělských a dřevozpracujících podniků, zájemci o využití pelet


Seminář reaguje na fakta:

• V zemědělství a dalších odvětví vznikají pravidelně přebytky, zbytky a odpady, které lze ekonomicky využít.
• K dispozici jsou moderní technologie pro jejich ekonomické využití.
• V roce 2017 budou vypsány dotační tituly, které podporují lokální výrobu a spotřebu pelet.


Lokální výroba a lokální využití agropelet z nepotravinářské biomasy je ekonomicky opodstatněnou činností, která má přínos pro ekonomiku ČR


Program semináře:

8:00 – 8:45 Registrace účastníků
8:45 – 9:00 Zahájení semináře
9:00 – 9:50 Strategie státu a EU pro využití přebytkové nepotravinářské biomasy na granulovaná biopaliva a krmiva (zástupce AK ČR, Praha)
9:50 – 10:15 Aspekty lokání výroba a využití pelet jako KRMIVO, STELIVO, HNOJIVO nebo PALIVO (zástupce ProPelety, Žďár n.S.)
10:15 – 10:35 Aktuální možnosti výroby tepla a elektrické energie z agropelet u velkoodběratelů (zástupce ŠKO-ENERGO, Mladá Boleslav)
10:35 – 11:05 Příklady využití technologií pro lokální výrobu tepla – kotle na agropelety pro střední a maloodběratele (zástupce Miltibio, Ekoscroll a SmartHeating)
11:05 – 11:20 Přestávka
11:20 – 11:50 Lokální míchárna krmných směsí pro následnou peletizaci – technický popis, možnosti využití (zástupce TAURUS, Chrudim)
11:50 – 12:25 Lokální výrobní linka na pelety – technický popis, určení, ekonomika provozu (zástupce ProPelety, Žďár n.S.)
12:25 – 12:45 Možnosti profinancování investice do výroby a využití pelet v r.2017 a jak se vyvarovat chyb při zpracování dotačního projektu (zástupce Erste Grantika Advisory ČS, Brno)
12:45 – 13:00 Diskuze
13:00 – 15:00 Prohlídka provozu malých a středních kotlů na agropelety, prohlídka provozu lokální výrobní linky - Democentrum ProPelety, ulice U Malého lesa 18, Žďár nad Sázavou

Datum a místo konání:

22. 3. 2017 – Žďár nad Sázavou – konferenční sál „hotel Hajčman
Strojírenská 372, 591 01 Žďár nad Sázavou, www.hotelhajcman.cz


Účast na semináři je bezplatná.

V případě Vašeho zájmu se včas zaregistrujte!!! Děkujeme.


Registraci na seminář lze provést na www.propelety.cz
nebo telefonicky na čísle 608 229 618


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

na odborný seminář:

Lokání přidružená výroba pelet a jejich využití jako
KRMIVO, STELIVO, HNOJIVO nebo PALIVO

22. 3. 2017 – Žďár nad Sázavou
konferenční sál „hotel Hajčman“, Strojírenská 372, 591 01 Žďár nad Sázavou

* Jméno:
* Příjmení:
* Funkce:
* Společnost:
* Ulice:
* Město:
 Stát:
* PSČ:
* Telefon:
* E-mail:
 pole označené * je nutné vyplnit
 
Souhlasím s tím, že odesláním formuláře uděluji v souladu se zákonem 480/2004 Sb., Informovaný souhlas se zasíláním Obchodních sdělení (pozvánky na semináře, novinky, technické konference atd.) na emailovou adresu, kterou zadávám při registraci. Souhlas lze kdykoliv zdarma a jednoduše odvolat zasláním e-mailu na adresu propelety@propelety.cz, kde do Předmětu zprávy napíšete "NEZASÍLAT". Poté budete vyřazeni z naší databáze. Společnost ProPelety s.r.o. zaručuje všem účastníkům semináře ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.